Thursday, 2 February 2012

Bila hendak gunakan on?

The word on is refer to something you are doing in a non physical or moving location. Perkataan on di rujuk kepada sesuatu yg anda buat di sesuatu tempat yg bukan fizikal atau bergerak.

I am on the phone. Saya sedang menggunakan talifon.
I em on der fon.

The word on is also used to refer to a day (calendar day or a special day). Ia juga boleh digunakan untuk memberitahu sesuatu pada hari tertentu atau hari istimewa.

I have a meeting on Wednesday. Saya ada mesyuarat pada hari rabu.
I haf er miting on wednesday.

No comments: