Thursday, 2 August 2012

Beza antara listen dan hear

Listen = sebutan lisen
Hear = sebutan hi-ye bunyi sama macam perkataan here

Bukan sama ke maksud dia? Tak lain.

Listen - Mendengar dengan menumpukan perhatian terhadap sesuatu, secara sengaja.
They listen to the news with great interest.
The little boy listen to the story being read to him.
He is choosing what to listen on his iPod.
(perkataan listen selalu ada TO sebelah)Hear - menggambarkan sesuatu yg anda dengar tetapi tiada kawalan ke atasnya.
I hear a loud thump outside the door.
I can't hear what they are saying.

No comments: