Monday, 24 September 2012

Penggunaan WOULD dan WILL

Saya mendapat email tentang apakah perbezaan antara WOULD dan WILL:

Will - digunakan untuk sesuatu yang pasti akan berlaku dimasa akan datang. Juga untuk apabila anda membuat pilihan dengan cepat,janji, menawar, ramalan yang agak pasti berlaku.
I will be having coffee later with her. (sesuatu yang akan berlaku)
I will wash the car tomorrow. (janji)
I will help you find the way. (tawaran)
I will definitely get wet if it rains. (ramalan)


Would - ada banyak kegunaan, untuk jemputan, permintaan, bila berbual tentang pilihan atau membuat sesuatu pengaturan.
Would you like to have coffee later? (invitation/jemputan)
Would you help me to collect my laundry after work? (request/sesuatu permintaan)
Would you prefer tea or coffee? (preference/pilihan)
Would this Friday be ok with you? (arrangement/pengaturan)

Kedua-duanya boleh digunakan untuk sesuatu keadaan.

No comments: