Thursday, 29 January 2015

Apa itu phrasal verb? ( dan apakah maksud figuratively speaking dan literally speaking)

Phrasal verb adalah kata kerja bergabung selalunya dengan adverb (kata keterangan) atau preposition (kata sendi) yang memberi makna yang lain. Kalau dalam BM tu macam kata pepatah la, siapa makan cili dia terasa pedas - bukan suruh you makan cili untuk rasa pedas, tapi kita sudah tahu kalau makan cili itu pedas dan ianya, membawa maksud yang lain. Kata mereka macam figuratively speaking (metafor). Ianya sama penting macam belajar vocabulary kerana ianya digunakan dalam hampir semua perbualan bahasa Inggeris. Cara mudah belajar phrasal verb ialah dengan memahami kegunaan setiap verb/adverb/preposition itu tersendiri dan kemudian gabungkan. Kalau anda hafal, mungkin anda ingat, tetapi tidak tahu cara atau bila hendak menggunakannya.

Contoh beberapa ayat phrasal verb: 
1. Last night I ran into an old friend. 
Maksud : Malam tadi saya terserempak dengan seorang kawan lama - bukan saya lari langgar seorang kawan lama.

2. I looked up for the answer on Google. 
Maksud : Saya mencari jawapan di Google bukan saya tengok atas untuk mendapat jawapan dari Google.

3.I looked up to her.
Maksud : Saya hormati dia, bukan saya pandang ke atas pada dia.

4. The lady broke down when she heard the news.
Maksud : Perempuan itu terus menangis kesedihan apabila dia mendapat/mendengar berita tersebut. Bukan perempuan itu rosak bila dia mendapat/mendengar berita.

5.The car broke down at the traffic light.
Maksud :Kereta rosak di lampu isyarat trafik. Ini baru broke down yang kerap digunakan orang kita :) (Ini disebut literally speaking - sesuatu yang benar2 berlaku)

6. I broke up with him in November.
Maksud : Saya putus hubungan (cinta/romantik) dengan dia pada bulan November...bukan pecah ke atas...

7. A group of prisoners broke out from the jail.
Maksud: Sekumpulan  melarikan diri dari penjara.

8. His rashes broke out after the camping trip.
Maksud : Ruam dia keluar/naik selepas pergi berkhemah.(bukan pecah)

9. The test was a piece of cake.
Maksud : Ujian tadi sangat mudah. Bukan ujian tadi sepotong kek.

10. The doctor wants me to cut back on sweet and fatty food.
Maksud: Doktor mahu saya kurangkan makanan manis dan berlemak. Bukan potong belakang - ingat, jangan translate direct BM ke BI...lain jadinya!

Wednesday, 21 January 2015

Pemendekkan perkataan atau contraction

Ramai yang hubungi saya memberitahu yang mereka faham kebanyakkan maksud dalam penggunaan harian apabila membaca, tetapi apabila mereka menonton movies atau perlu bercakap dengan mereka yang lebih fasih atau orang luar yang berbahasa Inggeris, mereka tidak faham apa yang diminta, dialog atau dibualkan.

Ini kerana kebanyakkan mereka yang fasih atau mereka yang memang berbahasa Inggeris seperti orang Amerika atau British menggunakan contraction dalam bahasa harian mereka. Bila anda mula belajar, mungkin agak sukar untuk faham atau tahu yang mereka menggunakan contraction kerana tidak biasa mendengarnya.

Kenapa contraction adalah bagus untuk anda gunakan?

  1. Contraction adalah penting jika anda mahu berbunyi lebih natural.
  2. Contraction boleh membantu anda bercakap dan mendengar kerana ianya adalah sukar untuk ditangkap dan jika anda sendiri tidak menggunakannya, adalah sukar untuk tahu jika sesuatu perkataan itu adalah contraction.
Ini adalah contoh formal contraction (dalam buku teks, surat khabar, bahan penulisan dsbgnya):
 I'm  = I am
can't = can not
don't = do not
dan lain2

Contoh informal contraction yang biasa digunakan (perbualan, menulis di fb, social media):
gonna = going to (I'm gonna go shopping later = saya akan pergi shopping nanti)
wanna = want to ( I wanna eat = saya nak makan)
whatcha = what are you  (whatcha doin'? =awak buat apa?)
kinda = kind of (I'm kinda hungry = saya agak lapar)
gotta = got to ( I gotta go = saya kena pergi)
gimme = give me ( can you gimme a ride? = bolehkah awak tumpangkan saya?)
doncha/donchu = don't you (doncha/donchu have anything better to do? = awak tak ada benda yg lebih baik nak buat?)
Monday, 19 January 2015

Happy Monday!

Quick update:  Saya tukar nombor - sila hubungi saya di 012 6116157 melalui whatsapp/text jika berminat untuk sertai kelas saya atau jika ada apa2 pertanyaan  (emel maya.learnenglish@gmail.com).

Untuk basic package saya RM100 (ada explanations/notes dan latihan) - saya panjangkan lagi 2 hari iaitu hari ini hingga besok malam. Jika anda mahu belajar dari basic, ini adalah pakejnya.

Itu saja. Nanti saya akan berikan latihan minggu ini dan juga tips :) 

Have a great week ahead!


Friday, 16 January 2015

Bagaimana hendak gunakan couldn't dan didn't?

Soalan ini saya dapat dari Atikah, 2 hari lepas. Hari ni baru ada masa sikit untuk jawab. Pertama sekali kita kena tahu apakah couldn't dan didn't ni.

Could 
1)Couldn't adalah contraction dari could not, iaitu bentuk negatif could
2)Could dan couldn't adalah bentuk past can dan can't.

Could bermaksud sesuatu yang berkemungkinan, pilihan untuk melakukan sesuatu tetapi tidak melakukan di masa yang lepas atau memberi cadangan,minta bantuan dengan baik. Contoh:
I could have picked you up. (Saya mungkin boleh ambil kamu)
Could you send me to the station? (Boleh awak hantar saya ke stesen?)
You could have bought the cake. (Awak boleh saja beli kek itu)

Jadi couldn't bermaksud sesuatu yang boleh tetapi tidak dapat dilakukan.
I was sick, so I couldn't go to work. (Saya sakit, jadi saya tidak dapat pergi kerja)
We couldn't open the door, it was stuck.(Kami tidak dapat buka pintu, ianya tersangkut)
They couldn't come because of the heavy rain. (Mereka tidak dapat datang kerana hujan lebat)

Didn't
1) Didn't adalah contraction dari did not, iaitu bentuk negatif did.
2) Did dan didn't adalah bentuk past do dan does.

Did bermaksud telah melakukan atau pernah. Contoh:

chores -selalu dikait dengan kerja rumah
He did it! (Dia yang buat/dia telah buat)
We did the chores as you asked. (Kami telah lakukan kerja2 seperti yang kamu minta)
I did go to the zoo. ( Saya memang telah pergi ke zoo tersebut).
We did have a red car. (Kami pernah memiliki kereta bewarna merah)

Jadi didn't bermaksud tidak .... sesuatu. Ianya bergantung pada apa perkataan yang datang selepas didn't.. Contoh:
I didn't do it. ( Saya tidak melakukannya/Saya tidak buat).
We didn't have the time to do the chores you asked. (Kami tidak ada masa untuk melakukan kerja2 yang kamu minta).
I didn't eat breakfast this morning. (Saya tidak makan sarapan pagi ini)
Hamid didn't drive today. (Hamid tidak memandu hari ini)
Didn't you have a red car? (Bukankah kamu memiliki kereta bewarna merah?)

Kegunaan couldn't dan didn't adalah berbeza. Harap ini dapat membantu. Happy Friday!

Friday, 9 January 2015

Perbezaan I, me, my, mine, myself

Kalau anda keliru tentang perbezaan I, me, my, mine and myself -bukan anda seorang! Jadi saya akan cuba terangkan perbezaannya.

I dan me
I adalah subjek yang melakukan sesuatu perkara didalam ayat.
I bake Zack a cake.

Me adalah objek yang menerima sesuatu didalam ayat.
Zack gave me a book.

Kadang2 ada yang keliru bila terdapat beberapa subjek atau objek didalam satu ayat, tetapi peraturannya tetap sama:

Zack and I saw Nizam at the restaurant.
Zack = subjek
I= subjek
Nizam =objek

*Gunakan I selepas subjek lain - Amira, Linda and I...

Nizam called Zack and me over.
Nizam =subjek
Zack = objek
me = objek

My and mine
Gunakan my sebelum sesuatu perkataan, mine selepas sesuatu perkataan (menunjukkan hak milik):

Nina is my friend.
Nina is a friend of mine.

Those are my shoes.
Those shoes are mine.

Bob is my cat.
Bob is a cat of mine atau Bob is mine.

That is my apartment.
That apartment is mine.

This is my book.
This book is mine.

*My digunakan sebelum noun. Bila menggunakan mine, selalunya tiada perkataan lain yang datang selepasnya.

Myself
Kita gunakan myself bila kita adalah subjek dan juga objek didalam ayat.

I bought the dress myself.
I fix the car myself.

Tuesday, 6 January 2015

Update tentang latihan 5/1/15

* Saya minta maaf kepada anda yang mengisi link / atau menjawab soalan dalam form Google saya kali ini (semalam) kerana applikasi saya gunakan untuk membuat pembetulan tidak membuat pembetulan dengan betul akibat susunan asal saya.Jadi jika anda dapati ada yang sama tapi ditanda salah, sila emel saya jawapan anda itu dan saya akan semak semula.

Apa beza oldest dan eldest?

Baru-baru ini saya dapat pertanyaan tentang oldest dan eldest, apakah perbezaannya? Perbezaannya tidak banyak sebab jika anda gunakan :

My oldest brother works as a doctor,
My eldest brother works as a doctor.
Kedua-duanya betul.

Tetapi anda tidak akan gunakan : 
The Parthenon is one of the eldest buildings in the world.
Kita akan gunakan :
The Parthenon is one of the oldest buildings in the world.

Ampang Park is one of the oldest shopping malls in Kuala Lumpur.
That house is the oldest one in the area.
Is London the oldest city in England?

Jika anda dapat lihat, eldest digunakan untuk keluarga atau seseorang - he is the eldest in the group.Tetapi tidak untuk tempat, objek atau benda-benda lain, manakala oldest boleh digunakan untuk kedua-dua situasi.

Saturday, 3 January 2015

Apa itu subject-verb agreement?

Untuk sesuatu ayat menjadi betul, subject-verb agreement adalah penting. Jadi apakah subject verb agreement? Secara pendeknya,  subject dan verb mesti sama - sekiranya subjek adalah singular, maka verb juga singular, jika subject adalah plural, verb juga mestilah plural. Of course ada a few rules tapi disini mari kita tengok yang paling asas.

Contoh:
These clothes are too small for me.
Disini subjectnya adalah 'clothes' jadi verbnya menjadi plural iaitu are kerana 'clothes' adalah plural.Contoh:
The list of groceries is on my desk.
Disini subjectnya adalah 'the list' ianya singular jadi verbnya juga adalah singular, iaitu is. Jadi adalah penting untuk anda tahu apakah subject didalam ayat untuk menentukan verb yang digunakan.
(grocery list dan list of groceries adalah berbeza)

Jadi pastikan yang anda kenal subject dalam ayat supaya dapat menentukan apakah verb yang perlu digunakan.

Happy weekend and Happy New Year ;)