Monday, 7 February 2011

Got to go!

How to tell them you have to go?

I’m sorry, I have to go. Maaf, saya kena pergi.
Ai-m sorri, I hav tu go.

I have to make a move. Saya kena pergi.
I hav tu maek er muv.

I need to go off now. Saya kena pergi sekarang.
I nid tu go of nau.

I'll see you again. Saya jumpa awak lagi.
Ail c u ergayn.

I got to go. Saya kena pergi.
I got tu go.

I see you soon.Saya jumpa awak tak lama lagi.
I c u sun.No comments: