Tuesday, 15 February 2011

What is an adjective? (Kata sifat)

 What is an adjective? It describes or modify a person or thing in a sentence.
- a tall professor seorang profesor yang tinggi
- a six year old child seorang kanak-kanak berumur 6 tahun
- the unhappy old man orang tua yang tidak gembira itu
- the richest lady wanita terkaya itu

Ia selalunya digunakan sebelum noun, menambah maksud dan mencerita mengenai noun tersebut.

No comments: